Sigorta Hukuku, sigorta sisteminde ve uygulamalarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve hataların belirlenmesi, giderilmesi ve yürürlüğe sokulması için belirlenen kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir. Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler ise:

  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,
  • Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
  • İdari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

Kıraç Hukuk Bürosu olarak Sigorta Hukuku kapsamına giren dava ve vekillik hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin haklarını koruyor, prosedür ve süreçler hakkında bilgi verirken belge düzenleme ve takip işlemlerini yürütüyoruz.

Bilgi Alabileceğiniz Sigorta Türleri

Sağlık

Kaza sonucu ölüm ve parçalama sigortası, Diş sigortası, Sakatlık sigortası (Tam daimi maluliyet sigortası), Gelir koruma sigortası, Uzun süreli bakım sigortası, Ulusal sağlık sigortası, Ödeme koruma sigortası, Göz sigortası

Hayat

Daimi hayat sigortası, Vadeli hayat sigortası, Evrensel hayat sigortası, Değişken evrensel hayat sigortası, Tüm hayat sigortası

İşletme

Tahvil sigortası, Yönetici ve yönetim kurulu üyeleri sorumluluk sigortası, Kefalet tahvili, Mesleki sorumluluk sigortası, Korunma ve sorumluluk sigortası, Ticari kredi sigortası, Şemsiye sigorta

Konut

Eşya sigortası, Deprem sigortası, Sel sigortası, Ev sigortası, Ev sahibi sigortası, Kredi veren kuruluşların mortgage sigortası, Mortgage sigortası, Mülkiyet sigortası, Kiracı sigortası, Tapu sigortası

Ulaşım/İletişim

Havacılık sigortası, Bilgisayar sigortası, Kamusal taşıt sigortası, Denizcilik sigortası, Uydu sigortası, Seyahat sigortası, Taşıt sigortası

Diğer

Kaza sigortası, Suç sigortası, Bitkisel ürün sigortası, Grup sigortası, Sorumluluk sigortası, Suçlu aramadan ödeme yapan sigorta, Evcil hayvan sigortası, Terörizm sigortası, Maaş sigortası, Hava durumu sigortası, İşçi tazminatı