Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukudur. Bu hukuk sistemi ile gerçekleşen koruma, bir yeniliğin ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu "sahiplenmeye" ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.

Günümüzde yerli ve yabancı firmaların, genişleyen ticaret ağı nedeniyle kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici yönlerini koruması gerekmektedir. Bu çerçevede gelişen Fikri Sınaî Mülkiyet Hukuku marka hakkı unsurlarının ya da patentin izinsiz kullanılmasını, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılmasını, izinsiz pazarlanmasını ve kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesini önlemek için devreye girer. Hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Hukuk büromuz bu alanda aşağıda listelenen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Eser sahibinin tespiti davası
 • Saldırının tespiti davası
 • Saldırının men’i davası
 • Saldırının ref’i davası
 • Delil tespiti davası
 • Haksız rekabet davaları
 • Hükümsüzlük
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
 • Marka ve patent iptal davaları
 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
 • Tedbir talepli delil davası
 • Tecavüzün önlenmesi davası
 • YİDK karar iptal davası

Danışmanlık Hizmetleri

 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması
 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Endüstriyel tasarım başvuruları
 • Telif haklarının denetlenmesi
 • Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Marka ve patent haklarının korunması ve denetlenmesi
 • Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

Hukuk büromuz Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında deneyimli ekibiyle gerek hukuk davaları gerek ceza hukuku alanında müvekkillerine; eser sahiplerine, icracı sanatçılara, yapım şirketlerine, yayıncılara hizmet vermektedir. Uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sınai eserlerinin saldırıya uğraması durumunda tespit, önleme, men, maddi ve manevi davalar ile ceza davalarını yürütmektedir.