Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Hukuku, ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, tahkim alanında ise yerli ve yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile dava takibini kapsamaktadır.

Türkiye’de gittikçe gelişen alternatif çözüm yolları ile dava açmadan sorunların taraflar arasında çözülmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Tarafların tahkim anlaşması ile dava açılmadan hakem heyeti ile sorunlarını çözme imkânları olmaktadır. Ayrıca sorunlar, anlaşma dâhilinde Türkiye hukuku dışında farklı ülke hukukuna göre çözülmektedir. Kıraç Hukuk Bürosu olarak öncelikle alternatif çözüm yolları sunarak taraflar arasında iletişimi ve anlaşmayı sağlamak amacımız. Diğer dava ve danışmanlık hizmetlerimiz ise:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Uyuşmazlık davaları
 • Arabuluculuk, mediasyon ve uzlaşma vekili olarak hazır bulunmak
 • Ulusal ve uluslararası tahkimlerde vekillik

Danışmanlık Hizmetleri

 • Mahkeme dışı sorun çözümü danışmanlığı
 • Arabuluculuk hizmeti
 • Uzlaşma/uzlaştırma hizmeti ve danışmanlığı
 • İstenen ülkenin hukuk sistemi kurallarına göre özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi
 • Milletlerarası tahkim kuruluşları hakkında bilgi verme ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
 • Milletlerarası sözleşmeler, tercüme ve yorumlanmaları
 • Milletlerarası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık
 • Tahkim kuruluşları hakkında bilgilendirme
 • Tahkim kuruluşlarına nasıl başvurulacağı
 • Tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Yazılı ve sözlü danışmanlık

Alternatif Çözüm Kurulu Hizmetleri

 • Ceza Kanunu gereğince uzlaşma yolunu işletmek
 • Taraflar ve vekillerin hazır bulunması ile uzlaşma/uzlaştırma yoluna gitmek
 • Ulusal ve uluslararası şirketler arasında oluşan sorunların tahkim, arabuluculuk, mediasyon yahut uzlaşma yolu ile çözümlenmesini sağlamak
 • Diğer hukuk büroları ve uzman kişilerden mütevekkil tahkim heyeti oluşturulması
 • Tarafların kendi oluşturacağı kurallar çerçevesinde hiçbir hukuk sistemine bağlı kalınmadan tahkim hizmeti sağlamak

Kıraç Hukuk Bürosu uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümünde müvekkillerine en iyi hizmeti vermeye odaklanmıştır.  Uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümü sağlanmaktadır. Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek olaylarla da ilgilenmektedir. Öncelikli amacımız uyuşmazlığın sulh yolu ile ve en az maliyetle çözümüdür.